SZUKAJ POŁĄCZEŃ

Regulamin przewozów JUZWA

Poniżej znajdą Państwo Regulamin przewozów JUZWA.

1. Wyjazdy okazjonalne na trasie Polska-Holandia/Niemcy odbywają się o zmiennych godzinach (wieczorem do Polski, rano lub wieczorem do Holandii/Niemiec), możliwość indywidualnych ustaleń.

2. Dokładna godzina wyjazdu potwierdzana jest dzień przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu, jeżeli wyjazd odbywa się wieczorem .

3. Cena za bilet jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.

4. Pasażerowie zobowiązani są zgłosić się 15 minut przed planowanym odjazdem z wcześniej ustalonego miejsca.

5. Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa.

6. W naszych samochodach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenie tytoniu.

7. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu , kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 12 godzin (w zależności od miejsca awarii). Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z przyczyn obiektywnych ( awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe) nie może tego zagwarantować.

8. Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia mikrobusu w przypadku gdy pasażer:

  • nie przestrzega warunków umowy o przewóz
  • znajduje się w stanie nietrzeźwym
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów
  • nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
  • dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych

9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem
mikrobusu.

10. Za bagaż znajdujący się w mikrobusie przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

11. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy, pilota. Nie ponosimy odpowiedzialności za samowolne oddalenie się od mikrobusu.

12. Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w foteliku.

13. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 30 EURO na rzecz kosztów czyszczenia (np.zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp. )

14. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

15. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez służby graniczne.

16. Przewoźnik przyjmuje pisemne reklamacje w biurze przewoźnika w okresie do 3 dni od daty przejazdu.

17. Pasażerowie decydujący się na przejazd z firmą JUZWA  zgadzają się z w/w regulaminem bez zastrzeżeń..