SZUKAJ POŁĄCZEŃ

Zasady przewozu bagażu

Juzwa busy do Holandii Niemiec Polski Bagaż

Firma JUZWA prowadzi uczciwą i otwartą politykę w zakresie przewozu bagażu bez ukrytych opłat.

Pasażerowie powinni zapoznać się z naszym szczegółowym Regulaminem w celu uzyskania pełnych informacji dotyczących Zasad przewozu bagażu.

Skrócone wytyczne dotyczące bagażu zostały przedstawione poniżej. Firma JUZWA może odmówić przewozu bagażu, jeśli nie zastosowano się do niniejszych wytycznych lub postanowień Regulaminu.

Limit bagażu

Każdy pasażer może przewieźć bezpłatnie do dwóch sztuk bagażu:

  •  o wadze do 40 kg i o wymiarach standardowej walizki, przewożonego w luku bagażowym (dalej: „Bagaż podstawowy”).
  • Jedną sztukę małego bagażu (dalej „Bagaż podręczny) o wadze do 10 kg, przewożonego pod siedzeniem, którego rozmiar nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

Pasażerowie, którzy pragną podróżować z większą liczbą sztuk bagażu niż jest to przewidziane w limicie bagażu lub bagażem niestandardowym np. instrumenty muzyczne czy rowery, są proszeni o kontakt z Biurem Obsługi i mogą spotkać się z odmową przyjęcia bagażu, w zależności od dostępnego miejsca na pokładzie busa.

Pozostawiony bagaż

W przypadku pozostawienia bagażu w busie przez przypadek prosimy o kontakt z Biurem Obsługi.

Pozostawione bagaże odsyłane są kurierem na wskazany adres na koszt pasażera.

Wszystkie pozostawione bagaże, które nie zostaną odebrane w ciągu 30 dni od daty pozostawienia w busie, zostaną zutylizowane.

 

 .